مرکز زبان دیپلما

سیستم مدیریت آموزش مرکز زبان دیپلما

برای ورود از نام کاربری و رمز عبوری که از موسسه دریافت کرده‌اید، استفاده کنید. لطفا پس از ورود نسبت به تکمیل پروفایل خود اقدام کنید. اطلاعات شما از قبیل کد ملی، شماره تماس، عکس پروفایل و... نزد مرکز زبان دیپلما محفوظ خواهد بود و این مرکز اطلاعات مأخوذه را به هیچ‌وجه در اختیار افراد غیر قرار نحواهد داد.